Wybierz swój pakiet animacji

Pakiet EDU DLA PRZEDSZKOLI

Pakiet animacji jest zgodny z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej dla Przedszkoli. Zawiera 50 gier i animacji interaktywnych, które zostały stworzone w oparciu o główne działy z podstawy programowej nauczania w przedszkolach w szczególności:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
6. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
7. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
8. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
10. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
11. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
12. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
13. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Cena: 1200 zł netto.

Pakiet EDU DLA EDUKACJI

W pakiecie jest 30 gier i animacji, wspomagających naukę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Animacje posiadają zróżnicowane poziomy trudności, od najprostszych np. poznawanie kolorów i kształtów, poprzez poznawanie liter i cyfr aż po trudniejsze animacje matematyki. Animacje edukacyjne poprzeplatane są animacjami ruchowymi.
Pakiet jest w cenie zestawu FunFloor EDU.

Pakiet FUN

W pakiecie jest 30 gier i animacji, dedykowanych do sal zabaw. Animacje takie jak odkrywanie skarbów, przeciąganie liny, czy łapanie pingwinów są ulubionymi zabawami dla dzieci w kids cornerach i salach zabaw. Na urodziny dobrze sprawdzają się turniejowe przeciąganie liny, cymbergaj czy prezenty.
Pakiet jest do wyboru w cenie zestawu FunFloor EDU.

Pakiet PREMIUM

W pakiecie jest 40 gier i animacji przeznaczonych do zabawy oraz 50 do edukacji. Animacje takie jak kręgle czy bilard działają również na przedmioty fizyczne: piłki i szczotki. Gry stanowią główną atrakcję podczas urodzin organizowanych w salach zabaw.
Pakiet jest w cenie zestawu FunFloor PREMIUM.

Pakiet EXCLUSIVE

W pakiecie jest 50 gier i animacji przeznaczonych do zabawy oraz 50 do edukacji. Rozbudowany zestaw gier sportowych sprawia, że dzieci nieustannie chcą pobijać swoje rekordy, a animacje turniejowe takie jak piłka nożna czy cymbergaj doskonale sprawdzają się na wszelkeigo rodzaju eventach. Pakiet wzbogacony jest również o animacje okolicznościowe np. na walentynki, mikołaki, czy święta i inne Animacje są zróżnicowane pod kątem tematyki i poziomu trudności.
Pakiet jest w cenie zestawu FunFloor EXCLUSIVE.

Pakiet REWALIDACYJNY

W pakiecie jest 25 animacji przeznaczonych do rehabilitacji 16 z nich jest w dwóch poziomach trudności.
Cena: 800 zł netto.

Pakiet ENG - całość (100 gier)

Cena: 1400 zł netto.

Pakiet ENG - cz. 1 (50 gier)

Cena: 800 zł netto.

Pakiet ENG - cz. 2 (50 gier)

Cena: 800 zł netto.

PAKIET 5 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 400 zł netto.

PAKIET 10 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 600 zł netto.

PAKIET 20 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 1000 zł netto.