Wybierz swój pakiet animacji

Pakiet Baby First TV

Jest to pakiet stworzony we współpracy z amerykańską telewizją Baby First TV. Kierowany głównie do najmłodszych odbiorców. Pakiet Baby First TV zawiera 6 gier, które wprowadzają najmłodszych w świat dźwięków i kolorów. Gry są świetną formą zabawy ruchowej rozwijającej spostrzegawczość i koordynację wzrokowo ruchową. Szczególnie polecany do przedszkoli, żłobków i sal zabaw.

Cena: 500 zł netto

Pakiet do nauki języka angielskiego

Pakiet do nauki języka angielskiego zawiera 100 gier podzielonych na 30 działów tematycznych takich jak np. kolory, zwierzęta, rodzina, czynności itp. Gry zostały opracowane przez grono doświadczonych filologów i tłumaczy w taki sposób, żeby korzystać z pakietu mogły zarówno dzieci przedszkolne jak i uczniowie szkół podstawowych aż po ósme klasy. Pakiet do nauki języka angielskiego zawiera bogate słownictwo (ponad 500 słówek). Każdy z 30 działów zakończony jest Testem Einsteina podczas którego można utrwalić zdobytą wiedzę. Dodatkowo każdy dział tematyczny jest uzupełniony grą Dopasuj Literki w Słowie, która wspomaga dzieci w nauce pisowni.
Cena: 1400 zł netto.

Ceny:
Pakiet ENG - całość (100 gier): 1400 zł netto
Pakiet ENG - I część (50 gier): 800 zł netto
Pakiet ENG - II część (50 gier): 800 zł netto

Pakiet Ekologia

Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest dbanie o naszą planetę, stworzyliśmy więc pakiet Ekologia aby edukować i zwiększać świadomość ekologiczną. Pakiet zawiera 5 gier związanych z segregacją, sprzątaniem i rozkładaniem się odpadów. Mamy nadzieję, że gry ekologiczne nie tylko nauczą w jaki sposób segregować odpady ale na trwałe zaszczepią chęć dbania o środowisko.
Cena: 500 zł netto

Pakiet Karta Rowerowa

Pakiet Karta Rowerowa to zestaw 10 gier, które wprowadzają w tematykę ruchu drogowego. Uczy znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadania i quizy na czas doskonale wspomagają naukę dla osób przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową, a atrakcyjna forma gier sprawia, że nauka jest wyjątkowo skuteczna i przyjemna.
Cena: 500 zł netto

Pakiet Kodowanie

Pakiety gier Kodowanie dla Przedszkoli, Kodowanie dla Klas I-III i Kodowanie dla Klas IV-VIII stanowią wstęp do nauki programowania. Zostały dostosowane poziomem trudności zarówno do wieku dzieci przedszkolnych, jak i uczniów szkół podstawowych. Gry rozwijają analityczne myślenie, zdolności matematyczne oraz wspomagają pamięć i koncentrację uwagi dzieci.
Pakiety do nauki kodowania spełniają wymagania aktualnej podstawy programowej, a nauka w ruchu sprawia, że metoda nauczania na Interaktywnej Podłodze FunFloor jest dużo bardziej skuteczna niż tradycyjne metody nauczania.

Ceny:
Kodowanie dla Przedszkoli: 700 zł netto
Kodowanie dla Klas I-III: 700 zł netto
Kodowanie dla Klas IV-VIII: 700 zł netto

Pakiet EDU

Pakiet animacji jest zgodny z podstawą programową Ministra Edukacji Narodowej dla Przedszkoli. Zawiera 50 gier i animacji interaktywnych, które zostały stworzone w oparciu o główne działy z podstawy programowej nauczania w przedszkolach w szczególności:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
6. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
7. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
8. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
10. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
11. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
12. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
13. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Cena: 1200 zł netto.

Pakiet FUN

W pakiecie jest 30 gier i animacji, dedykowanych do sal zabaw. Animacje takie jak odkrywanie skarbów, przeciąganie liny, czy łapanie pingwinów są ulubionymi zabawami dla dzieci w kids cornerach i salach zabaw. Na urodziny dobrze sprawdzają się turniejowe przeciąganie liny, cymbergaj czy prezenty.
Pakiet FUN zainstalowany jest w zestawach FunFloor EDU.

Pakiet FUN - PREMIUM

W pakiecie jest 40 gier i animacji przeznaczonych do zabawy oraz 50 do edukacji. Animacje takie jak kręgle czy bilard działają również na przedmioty fizyczne: piłki i szczotki. Gry stanowią główną atrakcję podczas urodzin organizowanych w salach zabaw.
Pakiet FUN-PREMIUM zainstalowany jest w zestawach FunFloor PREMIUM.

Pakiet FUN - EXCLUSIVE

W pakiecie jest 50 gier i animacji przeznaczonych do zabawy i edukacji. Rozbudowany zestaw gier sportowych sprawia, że dzieci nieustannie chcą pobijać swoje rekordy, a animacje turniejowe takie jak piłka nożna czy cymbergaj doskonale sprawdzają się na wszelkiego rodzaju eventach. Pakiet wzbogacony jest również o animacje okolicznościowe np. na walentynki, mikołajki, czy święta i inne Animacje są zróżnicowane pod kątem tematyki i poziomu trudności.
Pakiet FUN-EXCLUSIVE zainstalowany jest w zestawach FunFloor EXCLUSIVE.

Pakiet REWALIDACYJNY

W pakiecie jest 25 animacji przeznaczonych do rehabilitacji 16 z nich jest w dwóch poziomach trudności.
Cena: 800 zł netto.

PAKIET 5 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 400 zł netto.

PAKIET 10 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 600 zł netto.

PAKIET 20 ANIMACJI

Do wyboru z listy animacji.
Cena: 1000 zł netto.